Onze nieuwe seizoensgeuren zijn nu beschikbaar

Gebruiksvoorwaarden 📄

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Wild Cosmetics Ltd. Op de gehele Site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Wild. Wild biedt jou, de gebruiker, deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze Site, aan op voorwaarde dat je alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier worden vermeld, aanvaardt.

Door onze Site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maak je gebruik van onze "Service" en ga je akkoord met de volgende Algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of dat beschikbaar is via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de Site ga je ermee akkoord dat je gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag je de website niet bezoeken of mag je geen gebruik maken van onze services. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. De meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden kun je te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om gelijk welk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het publiceren van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te bezoeken en te controleren op wijzigingen. Als je verder gebruik maakt van/toegang wenst tot de website na het publiceren van eventuele wijzigingen, houdt dit in dat je akkoord gaat met deze wijzigingen.

Onze winkel wordt beheerd door Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en services aan jou te verkopen.

1. Voorwaarden van online winkel

Voor akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaar je dat je wettelijk als meerderjarig wordt beschouwd in de staat of provincie waar je woont, of dat je meerderjarig bent in de staat of provincie waar je woont en dat je ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige persoon voor wie je verantwoordelijk bent, de toelating hebt gegeven om deze Site te gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onrechtmatige doeleinden. Daarnaast mag je tijdens het gebruik van de onze Service geen wetten in je rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot het auteursrecht). Het is streng verboden om wormen, virussen of gelijk welke schadelijke code over te dragen. Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden heeft de onmiddellijke beëindiging van onze Services naar jou toe tot gevolg.

2. Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment onze Service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook. Je begrijpt dat je inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) niet versleuteld kan worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen/zich aan te passen aan de technische vereisten van het koppelen van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken. Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van onze Service te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te misbruiken, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Dit geldt eveneens voor het gebruik en de toegang tot de Service, of gelijk welk contact op de website via welke de Service wordt geleverd. De in deze overeenkomst gebruikte kopteksten dienen uitsluitend om alles overzichtelijker te maken voor je, maar zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

3. Juistheid, volledigheid en actueel karakter van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de informatie die op deze Site beschikbaar wordt gesteld, niet juist, niet volledig of niet actueel is. Het materiaal op deze Site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als betrouwbare basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze Site is op eigen risico. Deze Site kan bepaalde informatie bevatten die gebaseerd is op het verleden. Informatie die gebaseerd is op het verleden, is niet dan ook niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen verstrekt als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Site te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

4. Wijzigingen met betrekking tot service en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn ten aanzien van jou of een derde partij niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijsverandering, opschorting of beëindiging van onze Service.

5. Producten of diensten

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of services kunnen beperkt zijn in aantal en kunnen uitsluitend worden geretourneerd of omgeruild in overeenstemming met ons Retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten, die in de winkel worden aangeboden, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de door jou ingestelde beeldschermweergave van je computer, voor welke kleur dan ook, nauwkeurig is. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of services te beperken tot gelijk welke persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht "geval per geval" uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om het aantal producten of services dat we aanbieden, te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken door ons worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om eender welk product op eender welk moment stop te zetten. Elk aanbod van een product of service dat op deze Site wordt geplaatst, wordt nietig waar dit verboden zou zijn. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, Services, informatie of ander materiaal die door jou werden aangekocht of ontvangen aan je verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in onze Service zullen worden gecorrigeerd.

6. Juistheid van facturerings- en accountgegevens

Wij behouden ons het recht voor om eender welke bestelling die je bij ons plaatst, te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of met hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging in een bestelling doorvoeren of deze annuleren, doen wij een poging om je hiervan op de hoogte te brengen door contact op te nemen via het door jou opgegeven e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die naar ons oordeel door distributeurs, doorverkopers of groothandelaren lijken te zijn geplaatst, te beperken of te verbieden.

Je gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. Je gaat ermee akkoord dat je je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bijwerkt, zodat we je transacties kunnen uitvoeren en contact met je kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer details verwijzen we naar ons retourbeleid.

7. Optionele tools

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden en die buiten onze controle of invloed vallen. Je erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige aanbeveling. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor je gebruik van optionele tools van derden, en alles wat hieruit voortvloeit of daarmee verband houdt. Elk gebruik van de optionele tools die door jou worden gebruikt en via de Site worden aangeboden, gebeurt geheel op je eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. Je moet er zelf voor zorgen dat je op de hoogte bent van de voorwaarden waaronder de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat je deze ook goedkeurt. We kunnen in de toekomst ook nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en/of services maken eveneens deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze Site kunnen je naar websites van derden leiden die niet met ons samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of services van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van de aankoop of het gebruik van goederen, services, hulpmiddelen, inhoud of enige andere transacties met betrekking tot websites van derden. Lees het beleid en de werkmethoden van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je overgaat tot een transactie. Klachten, reclamaties, zorgen of vragen over producten van derden dienen aan de derde partij te worden gericht.

9. Commentaren, feedback en andere inzendingen van gebruikers

Als je, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post hetzij anderszins (gezamenlijk 'commentaren'), ga je ermee akkoord dat we te allen tijde en zonder beperking, commentaren die je naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, doorsturen, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen ook in de toekomst niet verplicht zijn (1) om eventuele commentaren vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele commentaren; of (3) om te reageren op eventuele commentaren. We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden, of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, te onderzoeken, te bewerken of te verwijderen. Je gaat ermee akkoord dat je commentaren geen enkel recht van een derde partij zullen schenden, met inbegrip van het auteursrecht, het handelsmerk, de privacy, de persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechtelijke rechten. Je gaat er verder mee akkoord dat je commentaren geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten of een computervirus of andere malware in zich dragen die de werking van de Service of een verwante website op enige manier zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mail adres gebruiken, je voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele commentaren. Alleen jij bent verantwoordelijk voor eventuele commentaren die je maakt en voor de juistheid daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor eventuele commentaren die door jou of door een derde partij worden gepost.

10. Persoonlijke informatie

YHet inzenden van persoonlijke informatie via de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

ALGEMENE VOORWAARDEN SMS/MMS-TEKSTBERICHTPROGRAMMA VOOR MARKETING

Wild (hierna, "wij," "ons", "onze") biedt een mobiel tekstberichtprogramma (het "Programma") aan dat je kunt gebruiken of waaraan je kunt deelnemen als je met de Algemene voorwaarden voor Mobiel berichtenverkeer en het Privacybeleid (de "Overeenkomst") akkoord gaat. Door te kiezen voor of deel te nemen aan een van onze Programma's accepteer je en ga je akkoord met deze voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je instemming om eventuele geschillen met ons op te lossen door middel van bindende, individuele arbitrage, zoals hieronder wordt beschreven in het hoofdstuk "Geschillenbeslechting". Deze overeenkomst is beperkt tot het Programma en is niet bedoeld om andere Voorwaarden of het Privacybeleid dat de relatie tussen jou en ons in andere contexten regelt, te wijzigen.

Aanmelden door gebruiker: Het Programma stelt gebruikers in staat om mobiele SMS/MMS-berichten te ontvangen door zich aan te melden voor het Programma, bijvoorbeeld via online inschrijvingsformulieren of via een app. Ongeacht de manier die je hebt gebruikt om je aan te melden voor het Programma ga je ermee akkoord dat deze Overeenkomst van toepassing is op je deelname aan het Programma. Door deel te nemen aan het Programma ga je akkoord met het ontvangen van geautomatiseerde of vooraf opgenomen mobiele marketingberichten op het telefoonnummer dat gekoppeld is aan je aanmelding. Je begrijpt dat deze toestemming niet vereist is om een aankoop bij ons te doen. Hoewel je akkoord gaat met het ontvangen van berichten die automatisch worden verzonden, dient het voorgaande niet om te suggereren of te impliceren dat één of meer van onze mobiele berichten via een automatisch telefoonkiessysteem ("ATDS" of "autodialer") worden verzonden. Er kunnen tarieven voor berichten en dataverkeer van toepassing zijn.

Afmelden door gebruiker: Als je niet langer wenst deel te nemen aan het Programma of niet langer akkoord gaat met deze Overeenkomst, ga je ermee akkoord om STOPPEN, EINDE, ANNULEREN, UITSCHRIJVEN of OPZEGGEN te antwoorden op gelijk welk van onze mobiele berichten en om je af te melden bij het Programma. Het is mogelijk dat je een extra mobiel bericht ontvangt ter bevestiging van je beslissing om je af te melden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de voorgaande opties de enige redelijke manieren zijn om je af te melden. Daarnaast begrijp je en ga je akkoord met het feit dat elke andere manier voor het afmelden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het versturen van sms'jes anders dan hierboven beschreven, of mondelinge verzoeken bij een van onze medewerkers om je van onze lijst te verwijderen, geen redelijke manieren zijn om je af te melden.

Verplichting tot kennisgeving en schadeloosstelling: Als je op een bepaald moment van plan bent te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat werd gebruikt om je te abonneren op het programma, inclusief het annuleren van je serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, ga je ermee akkoord dat je het hierboven beschreven proces voor het afmelden door de gebruiker zult doorlopen voordat je het gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je instemming om dit te doen een concreet onderdeel is van deze Algemene voorwaarden. Je gaat er verder mee akkoord dat, indien je het gebruik van je mobiele telefoonnummer stopzet zonder ons van een dergelijke wijziging op de hoogte te brengen, je verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief juridische kosten) en aansprakelijkheden die door ons, of door een partij die helpt bij het aanleveren van de mobiele berichten, worden gemaakt als gevolg van schadeclaims die worden ingediend door een persoon of personen die dat mobiele telefoonnummer op een later tijdstip toegewezen krijgt/krijgen. Deze verplichting en overeenkomst blijven van kracht na elke annulering of beëindiging van je overeenkomst om deel te nemen aan een van onze Programma's.

Je gaat ermee akkoord dat je ons vrijwaart, verdedigt en schadeloos stelt voor elke schadeclaim of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het feit dat je ons niet op de hoogte hebt gebracht van een wijziging in de informatie die je hebt verstrekt, met inbegrip van elke claim of aansprakelijkheid op grond van de telephone consumer protection act (tcpa), 47 u.s.c. § 227 en volgende, of soortgelijke staatswetten en federale wetten, en alle voorschriften die op grond daarvan zijn uitgevaardigd als gevolg van een door ons gedane poging om contact met je op te nemen op het door jou opgegeven mobiele telefoonnummer.

Programmabeschrijving: Zonder de reikwijdte van het Programma te beperken, kunnen gebruikers die voor het Programma kiezen, verwachten dat ze berichten ontvangen over de marketing en verkoop van digitale en fysieke producten, services en evenementen.

Kosten en frequentie: Er kunnen tarieven voor berichten en dataverkeer van toepassing zijn. Bij het Programma gaat het om terugkerende mobiele berichten. Op basis van je interactie met ons kunnen er regelmatig aanvullende mobiele berichten worden verstuurd.

Ondersteunende instructies: Voor ondersteuning met betrekking tot het Programma sms je "HELP" naar het nummer waarop je berichten hebt ontvangen of e-mail je ons op hello@wearewild.com. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen aanvaardbare manier is om je af te melden bij het Programma. Verzoeken met betrekking tot het afmelden van het Programma moeten in overeenstemming met de hierboven beschreven procedures worden ingediend.

Bekendmaking via MMS: Het Programma verstuurt SMS TM's (terminating messages), als je mobiele telefoon geen MMS-berichten ondersteunt.

Onze uitsluiting van garantie: Het Programma wordt aangeboden op een "as-is“-basis en is mogelijk niet altijd beschikbaar in elk gebied. De werking kan ook worden onderbroken in het geval van wijzigingen aan het product, de software, het bereik of andere zaken die door je mobiele netwerkaanbieder worden uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen in de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit Programma. Het versturen van mobiele berichten is afhankelijk van de effectieve overdracht door je mobiele netwerkaanbieder en valt buiten onze verantwoordelijkheid. T-Mobile is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-afgeleverde mobiele berichten.

Vereisten voor deelnemers: Je moet beschikken over een eigen draadloos apparaat dat in staat is tot het verzenden en ontvangen van berichten, gekoppeld is aan een deelnemende, mobiele netwerkaanbieder en je moet geabonneerd zijn op een draadloze netwerkdienst met sms-service. Niet alle mobiele netwerkaanbieders beschikken over de vereiste dienst om deel te kunnen nemen. Ga de mogelijkheden van je telefoon na met betrekking tot specifieke sms-instructies.

Leeftijdsgrens: Je mag geen gebruik maken van het platform, als je jonger bent dan dertien (13) jaar. Als je het platform betreedt of er gebruik van maakt om te communiceren en je tussen dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke voogd om dit te doen. Door gebruik te maken van of te communiceren via het platform, erken je en bevestig je dat je niet jonger bent dan dertien (13), dat je tussen dertien (13) en achttien (18) jaar bent en dat je toestemming hebt van je ouders of wettelijke voogd om het platform te gebruiken of via het platform te communiceren, of dat je meerderjarig bent binnen je rechtsgebied. Door gebruik te maken van of te communiceren via het platform, erken je en bevestig je eveneens dat het je door de toepasselijke wetgeving in je rechtsgebied is toegestaan om het platform te gebruiken en/of te communiceren via het platform.

Verboden inhoud: Je erkent en gaat ermee akkoord om geen verboden inhoud via het platform te versturen. Verboden inhoud omvat:

Elke soort van frauduleuze, lasterlijke, smadelijke, schandelijke, bedreigende, intimiderende of stalkende activiteit; Bezwaarlijke inhoud, waaronder vulgaire taal en krenking, obsceniteit, gewilligheid, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, beperking, seksuele geaardheid of leeftijd; Verdachte computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code; Producten, diensten of promoties van welke aard dan ook die onwettig zijn wanneer dit product, deze dienst of promotie wordt ontvangen; Elke inhoud die betrekking heeft op en/of verwijst naar persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act ("HITEC"); en Elke andere inhoud die verboden is op grond van de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden. Geschillenbeslechting: In het geval er sprake is van een geschil, schadeclaim of betwisting tussen jou en ons bedrijf, of tussen jou en Stodge, LLC d/b/a Postscript of een andere derde partij die namens ons optreedt om mobiele berichten binnen het bereik van het programma te verzenden, die voortkomen uit of verband houden met federale of wettelijke vorderingen, vorderingen met betrekking op gemeen recht, deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid ervan, met inbegrip van de bepaling van de reikwijdte of de toepasselijkheid van deze Overeenkomst om te arbitreren, zal een dergelijk geschil, schadeclaim of betwisting, voor zover wettelijk toegestaan, door middel van arbitrage in Londen, voor één bemiddelaar worden beslecht.

De partijen komen overeen het geschil te beslechten door middel van een bindende arbitrage in overeenstemming met de op dat moment geldende Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association ("AAA"). Tenzij hierin anders bepaald, past de bemiddelaar de substantiële wetten toe van het Federal Judicial Circuit waarin de hoofdvestiging van Wild zich bevindt, zonder rekening te houden met de betreffende collisieregels. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat het arbitrageverzoek aan een partij werd voorgelegd, moeten de partijen gezamenlijk een bemiddelaar kiezen die ten minste vijf jaar ervaring heeft in die hoedanigheid en die kennis heeft van en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Indien de partijen binnen tien (10) kalenderdagen geen akkoord bereiken over een bemiddelaar, kan een partij de AAA verzoeken een bemiddelaar te benoemen die aan dezelfde ervaringsvereiste moet voldoen. In het geval van een geschil beslist de bemiddelaar over de afdwingbaarheid en de interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regelgevingen van de AAA inzake "Emergency Measures of Protection" van toepassing zijn in plaats van een beroep te doen op een rechtbank om een noodverordening te eisen. De beslissing van de bemiddelaar is definitief en bindend, waarbij geen van de partijen het recht heeft om in beroep te gaan, met uitzondering van de in artikel 10 van de FAA genoemde rechten. Elke partij vergoedt haar deel van het honorarium dat voor de bemiddelaar en het beheer van de arbitrage moet worden betaald; de bemiddelaar heeft echter de bevoegdheid om een partij te veroordelen tot betaling van het honorarium of een deel daarvan, als onderdeel van een weloverwogen beslissing. De partijen komen overeen dat de bemiddelaar bevoegd is het honorarium van een advocaat toe te kennen voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan bij wet of krachtens een overeenkomst. De bemiddelaar is niet bevoegd om een strafrechtelijke schadevergoeding toe te kennen. Elke partij ziet bijgevolg af van enig recht om een strafrechtelijke schadevergoeding te eisen of te verkrijgen met betrekking tot een geschil dat door middel van arbitrage is beslecht. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te bemiddelen. Deze Overeenkomst staat geen klassenarbitrage toe, noch enige vordering die als eiser of klassenlid in een klassenarbitrageprocedure of representatieve arbitrageprocedure wordt aangevoerd. Behalve wanneer dit wettelijk verplicht is, mogen noch een partij, noch de bemiddelaar het bestaan, de inhoud of de resultaten van een geschil bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een wettelijk recht te beschermen of na te komen. Indien een voorwaarde of bepaling van deze Paragraaf ongeldig, onwettig of onafdwingbaar blijkt te zijn in een bepaald rechtsgebied, zal deze ongeldigheid, onwettigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van deze Paragraaf of deze ongeldig of onafdwingbaar maken in enig ander rechtsgebied. Indien een geschil om welke reden dan ook niet in arbitrage, maar in de rechtbank wordt beslecht, zien de partijen hierbij af van enig recht op een rechtsvonnis door een jury. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van je overeenkomst om deel te nemen aan een van onze Programma's.

Overige: Je garandeert en verklaart aan ons dat je alle noodzakelijke rechten, macht en autoriteit hebt om in te stemmen met deze Voorwaarden en je verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen, en niets in deze Overeenkomst of in de uitvoering van dergelijke verplichtingen je in strijd met enige andere overeenkomst of verplichting zal brengen. Indien een van de partijen in een bepaald opzicht geen gebruik maakt van een in dit document opgenomen recht, wordt dit niet beschouwd als een afstandsverklaring van verdere rechten in het kader van dit document. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, zal deze bepaling worden beperkt of geëlimineerd voor zover dat minimaal noodzakelijk is, zodat deze Overeenkomst anders volledig van kracht en afdwingbaar blijft. Alle nieuwe functies, wijzigingen, updates of verbeteringen van het Programma zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele aanpassingen van deze Overeenkomst worden je medegedeeld. Je erkent je verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen. Door deel te blijven nemen aan het Programma na dergelijke wijzigingen, accepteer je deze Overeenkomst en de betreffende wijzigingen van de aangepaste versie.

11. Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan het voorkomen dat er informatie op onze Site of in de Service verschijnt, die typfouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat en die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, informatie te wijzigen en bij te werken, of bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een verwante website onnauwkeurig is. Dit kunnen we op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je jouw bestelling hebt geplaatst) doorvoeren. Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve wanneer dit wettelijk is voorgeschreven. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum in de Service of op een verwante website als garantie worden gebruikt dat alle informatie in de Service of op een verwante website werd gewijzigd of bijgewerkt.

12. Niet-toegestaan gebruik

In aanvulling op andere verbodsbepalingen, zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden, is het niet toegestaan om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor eender welk onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale dan wel provinciale verordeningen of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te misbruiken; (e) om gelijk welke vorm van lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, pesten, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of beperking aan de dag te leggen; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Service of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape te gebruiken; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidsfuncties van de Service of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te verstoren. Wij behouden ons het recht voor om je gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de bepalingen in het kader van niet-toegestaan gebruik.

13. Uitsluiting van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat je gebruik van onze Service onafgebroken, zonder vertragingen, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. Je gaat ermee akkoord dat wij de Service regelmatig en voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen stopzetten, zonder dat je daarvan op de hoogte wordt gesteld. Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je gebruik van de Service, of het onvermogen om de Service te gebruiken, uitsluitend op eigen risico is. De Service en alle producten en services die via onze Service aan jou worden aangeboden, worden (behalve voor zover uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'as is' en 'as available' voor jouw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending. In geen geval zal Wild, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke of speciale schade dan wel gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de services of producten die met behulp van de Service werden aangeschaft, of voor enige andere vordering die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) die wordt gepost, overgedragen of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de Service, zelfs indien op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

14. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord om Wild evenals onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van enige vordering of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of jouw schending van enige toepasbare wetten of rechten van een derde partij.

15. Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere overige bepalingen.

16. Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst voor alle doeleinden bestaan. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door jou of door ons worden opgezegd. Je kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat je geen gebruik meer wilt maken van onze Services, of wanneer je stopt met het gebruik van onze Site. Indien je naar ons eigen oordeel faalt, of indien wij vermoeden dat je hebt gefaald om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen we je dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

17. Gehele overeenkomst

Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of richtlijnen voor de werking die door ons op deze Site of met betrekking tot de Service zijn opgesteld, vormen de gehele overeenkomst en afspraak met ons en regelen je gebruik van de Service. Deze vervangen ook alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen jou en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden kunnen niet tegen de opstellende partij worden ingeroepen.

18. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je Services leveren, worden geregeld door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

19. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

De meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden kun je te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om gelijk welk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het publiceren van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te bezoeken en te controleren op wijzigingen. Als je verder gebruik maakt van/toegang wenst tot onze website of de Service na het publiceren van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, houdt dit in dat je akkoord gaat met deze wijzigingen.

20. Contactinformatie

Als je vragen hebt over de Gebruiksvoorwaarden, kan je deze stellen door te schrijven naar hello@wearewild.com.

Winkelwagen

Kies een bundel en bespaar

Tot 20% korting op je volledige winkelwagen als je Starter Packs of navullingen koopt

Start

15% off

2 Products

20% off

3 Products

Totale korting: